Old Style Buildings

“Het Huis met de Hoofden” – where Van Wijhe started in 1916. Pictures are courtesy of Royal Van Wijhe Verf.